Vajzen 9 vjeqare nuk e nd.al as karr.o.ca/VIDEO FRYMEZUESE

Asgjë nuk mund të nd.al për të bërë atë që dëshiron.

Video motivuese vjen nga Karolina e Jugut, me 10 vjeçaren, Lauren Bush, e cila edhe pse në një ka.rroc.ë me rrota vijon të frym.ëzojë botën. Vogëlushja ka m.ahnitur me performacën e saj në kërcim.

Lauren ka dy vite që vallëzon në Akademinë e Vallëzimit dhe pronarja, Stephanie Jenkins thotë se 10 vjeçarja ka një sh.pirt tej.kalues dhe jet.on dhe e do jetë.n në maks.imum.

Vogëlushja vu.an. nga një gjen.djen e rra.llë ko.ckore, e quajtur oste.og.enes.is im.per.fe.cta (esht.ra të b.ris.htë), por kjo nuk e nd.al.on atë të bëjë atë që do..

Leave a Reply

Your email address will not be published.