I dashuri i kishte shpëtuar jetën 11 vite më parë, vajza e merr lajmin në mënyrë të befasishme

Lin Xiaofen është një vajzë Taiëanese që po del me një djalë të quajtur Lian për 4 vjet. Edhe pse kanë qenë së bashku për një kohë të gjatë, gjithmonë do të ketë gjëra që do të kërkojnë kohë për të treguar lidhur me jetën e tyre.

Një prej tyre ishte ak sid en ti që Lin kishte 11 vjet më parë.

Vajza i tha Lian se ajo kishte pasur një a ksi de nt automobilistik që e kishte lënë seriozisht rën dë në s pit al. Kishte qenë aq ko mpl eks saqë mjekëve iu desh t’i bënin asaj një transfuzion g ja k u, ndërkohë që ajo  ishte në gjendje k rit ik e.

Pastaj, si me  shaka, i dashuri i saj e pyeti: “A mund të jetë g ja k u im i përdorur?”

Lian ishte një dhurues i rregullt i g ja k ut në atë kohë, dhe sa dëgjoi për të, ishte e mjaftueshme për të ngjallur kuriozitetin e tij dhe për të filluar he imin. Kështu që Lin  shkoi në sp itali n ku ishte trajtuar dhe kërkoi informacion për dhurimin e g ja k ut që kishte marrë, duke u përpjekur për të gjetur se nga kush kishte ardhur.

“Kur më thanë se ishte një z. Lian nga Hsinchu , ndihesha e befasuar,” tha vajza për Pear Video.

Një rishikim i numrit të identifikimit të do nato rë ve me stafin e stacionit konfirmoi se Lian i shpëtoi jetën asaj  7 vjet para se të takoheshin.

Leave a Reply

Your email address will not be published.